Konstantní otáčky

Celorozsahová elektronika zajistí stabilní otáčky přístroje i při provozním zatížení.